WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Нови артикули | Серия 221 | ПРОДУКТИ | Нови артикули | Серия 221

НАЙ-ДОБРЕ ЗАМИСЛЕНАТА МАЛКА КЛЕМА

НАЙ-ДОБРЕ ЗАМИСЛЕНАТА МАЛКА КЛЕМА

Размерите на новата компактна клема на WAGO от серията 221 за всички видове проводници са с 40% по-малки от тези на предишния модел.

С новото поколение свързващи клеми WAGO успя да подобри още повече функционалността на предходния модел от пуснатата преди почти десет години на
пазара Серия 222 и същевременно да редуцира съществено необходимото за
поставянето на клемите пространство.

Изключително тънка

По отношение на пространството клемите от поколението 221 са истинско чудо: в сравнение с предишния модел техният обем е намален с 40%. Това позволява на
електротехниците безпроблемно да монтират клемите на места с ограничено пространство. Благодарение на изключително тънкия дизайн на новата серия
окабелените клеми могат лесно и бързо да бъдат поставени в монтажните кутии. В
допълнение, чрез спестяването на пространство се откриват нови възможности за допълнителни разширения.

Нека видим какво е най-важното

Новият дизайн на корпуса на Серията 221 от прозрачна пластмаса позволява осъществяването на лесен визуален контрол на правилната позиция на проводниците. След свързването електротехникът може веднага да види дали всички проводници са вкарани до отказ, както и дали са правилно свързани. По този начин местата на недобър контакт могат лесно да бъдат разпознати и коригирани. Правилната дължина на снемане на изолацията също може да бъде проверена само с един поглед. Затворените улеи на гнездата на проводниците гарантират лесното и правилно вкарване на проводника в клемното гнездо.

С 40% ПО-МАЛКА + 100% ПРОЗРАЧНА = WAGO 221

На фокус е удобството на обслужване

Благодарение на наличието на два приемни отвора инсталиращият може удобно и безопасно да провери самостоятелно клемата в монтирано състояние - при това с всички разпространени серийни изпитателни сонди. Страничните вдлъбнатини за захващане в корпуса улесняват още повече отварянето на лоста. Новото поколение клеми е базирано на доказалата се технология CAGE CLAMP®, при която клемните
гнезда се отварят и затварят с помощта на лост за управление без използване на
инструменти. Разликата с предишния модел: сега задействането на лоста за
управление на ръка е още по-опростено. Това от своя страна позволява още по-лесно и бързо свързване на проводниците.

Широка гама от възможности за приложение

Като универсална клема новата Серия 221 може да приема всички стандартни видове проводници - твърди, многожилни и тънкожилни. Новата серия включва варианти с два, три и пет проводника (221-412, 221-413, 221-415). Само една клема покрива проводници със сечения от 0,14 до 4 mm2 (тънкожилни) и от 0,2 до 4 mm2
(твърди и многожилни). Благодарение на допустимия номинален ток от 32 А и
номиналното напрежение от 450 V Серия 221 е подходяща се използване както в
мрежи с напрежение 230 V, така и в мрежи с напрежение 400 V.

Типични приложения в гражданското строителство са свързването на осветителни тела, мотори на жалузи, както и окабеляването на домофонни системи и системи за управление на врати и портали. В промишлеността терминалната клема е идеалното решение за окабеляване, включително на мотори и помпи.

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.