WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

Новата компактна клема на WAGO от серията 221

Размерите на новата компактна клема на WAGO от серията 221 за всички видове проводници са с 40% по-малки от тези на предишния модел.
continue...

Новият PFC 200-Максимална производителност в минимално пространство

Ново поколение система за измерване, управление и визуализация: контролерът PFC200 на WAGO continue...

Нов софтуер за PFC200: е!COCKPIT базиран на CodeSys3

Контролерите PFC200 дават възможност за по-ефективно управление с новия инженерен софтуер е!COCKPIT. continue...

Tрифазни модули за енергиен мениджмънт 750-494 и 750-495

Нови модули за измерване на 3-фазна мощност помагат за намаляване на разходите за енергия
continue...

Linect за трифазен ток

ВАГО обогати своята програма Linect с нови продукти, специално пригодени за трифазен ток. continue...

Силнотокови редови клеми, за големи сечения

Първата в света безвинтова силнотокова клема за сечения до 185mm2

JUMPFLEX® ToGo - APPsolutely лесно за конфигуриране

Ново приложение за смартфон и таблет "JUMPFLEX®-ToGo“.

Два нови модула за използване във взривоопасни зони

За свързване на сензори и изпълнителни механизми

Нова клема за повърхностен монтаж на компоненти върху печатни платки от серията 2065

Най-новата иновация на WAGO съчетава малки размери с голям капацитет на свързване

Новият 16-портов индустриален комутатор

Сигурната мрежа на бъдещето –все по-мощни комутатори с по-голям брой ETHERNET портове

M-Bus Модул (753-649)

Вече за директно свързване на измерватели на енергия и друг тип потребление

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ

+ ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯНовият PFC200

bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.