Новата компактна клема на WAGO от серията 221

Размерите на новата компактна клема на WAGO от серията 221 за всички видове проводници са с 40% по-малки от тези на предишния модел.
continue...

Новият PFC 200-Максимална производителност в минимално пространство

Ново поколение система за измерване, управление и визуализация: контролерът PFC200 на WAGO continue...

Нов софтуер за PFC200: е!COCKPIT базиран на CodeSys3

Контролерите PFC200 дават възможност за по-ефективно управление с новия инженерен софтуер е!COCKPIT. continue...

Tрифазни модули за енергиен мениджмънт 750-494 и 750-495

Нови модули за измерване на 3-фазна мощност помагат за намаляване на разходите за енергия
continue...

Linect за трифазен ток

ВАГО обогати своята програма Linect с нови продукти, специално пригодени за трифазен ток. continue...

Силнотокови редови клеми, за големи сечения

Първата в света безвинтова силнотокова клема за сечения до 185mm2

JUMPFLEX® ToGo - APPsolutely лесно за конфигуриране

Ново приложение за смартфон и таблет "JUMPFLEX®-ToGo“.

Два нови модула за използване във взривоопасни зони

За свързване на сензори и изпълнителни механизми

Нова клема за повърхностен монтаж на компоненти върху печатни платки от серията 2065

Най-новата иновация на WAGO съчетава малки размери с голям капацитет на свързване

Новият 16-портов индустриален комутатор

Сигурната мрежа на бъдещето –все по-мощни комутатори с по-голям брой ETHERNET портове

M-Bus Модул (753-649)

Вече за директно свързване на измерватели на енергия и друг тип потребление

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com

Новият PFC200

bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.