WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| actueel | Persberichten | actueel | Persberichten

3-jan-2017

Met WAGO op weg naar een Smart Factory

Flexibele productieprocessen, transparante installaties en processen met een toegevoegde waarde – met Industrie 4.0-oplossingen van WAGO.

Een gekoppelde en intelligente productie die zichzelf optimaliseert en doelmatig gebruik maakt van hulpbronnen: dat is waar het bij Industrie 4.0 om draait. Op de vakbeurs SPS IPC Drives in het Duitse Neurenberg heeft WAGO aangetoond hoe een zogenoemde Smart Factory gerealiseerd kan worden, hoe een flexibele en snel aanpasbare productie het concurrentievermogen verhoogt, hoe productiegegevens doelmatig en effectief gebruikt kunnen worden en hoe een doorlopend proces helpt bij een behoedzame omgang met hulpbronnen.

Modules van installaties vervangen – zonder onderbreking

In de context van batchgrootte 1, fluctuerende verkoopvolumes en regionaal veranderlijke markten moeten bedrijven over productieprocessen kunnen beschikken die snel aan de continu veranderende markteisen aangepast kunnen worden. De oplossing van WAGO heet DIMA en staat voor de decentrale intelligentie voor modulaire installaties. DIMA komt tegemoet aan een wens die exploitanten van modulaire installaties sinds jaren uiten: het integreren en loskoppelen van modules zonder tijdsintensieve programmering in het beheersysteem. Modules van installaties kunnen hierdoor in minder dan drie minuten en volgens het plug-and-produce-principe in de installatie geïntegreerd en direct gebruikt worden. Voor exploitanten van installaties betekent DIMA een aanzienlijke vereenvoudiging van de engineering van installaties. Bovendien maakt DIMA een snelle en ongecompliceerde modificatie van installaties tijdens bedrijf mogelijk. Het zogenoemde "Module Type Package" (MTP) vormt hierbij het hart van het DIMA-concept. Hierbij gaat het om een nieuwe en digitale beschrijvingsvorm die de benodigde informatie bevat om modules in een installatie te integreren. Het "Module Type Package" (MTP) functioneert hierbij als virtuele vertegenwoordiger van de fysieke module van de installatie in het informatienetwerk. Het MTP "vertegenwoordigt" de functies van de module van de installatie en beheert deze in de architectuur van de volledige installatie. Daarom is het Module Type Package (MTP) uitermate geschikt voor Industrie 4.0 en is DIMA een perfecte oplossing om aan Industrie 4.0-eisen tegemoet te komen. Op de SPS IPC Drives demonstreerde WAGO het DIMA-concept aan de hand van een demonstratiesysteem.

Processen met een toegevoegde waarde - over de bedrijfsgrenzen heen

Opdat producerende bedrijven de materiaal- en goederenstroom optimaal kunnen plannen en regelen, zijn niet alleen de relevante gegevens van de eigen productie- en leverketens nodig, maar ook de relevante gegevens van partners. Hiervoor zijn doorlopende processen met een toegevoegde waarde en zonder systeemonderbrekingen vereist - en dat over de bedrijfsgrenzen heen. WAGO maakt een dergelijke transparantie reeds nu mogelijk. Onder andere met de productconfigurator smartDESIGNER: klanten hebben in de vertrouwde omgeving via de internetbrowser toegang tot de systemen van WAGO, lezen reeds bestaande plannen uit het planningsprogramma in, projecteren online en in 3D DIN-rails met rijgklemmen, interfacemodules en automatiseringscomponenten, dragen deze over aan WAGO en ontvangen naast het vooraf geconfectioneerde product alle relevante product- en procesgegevens voor de documentatie, de archivering alsook voor de planning en de besturing van de productie.

Transparante installatiegegevens, van veldniveau tot cloud

Voor een efficiënte productie en een doelmatig gebruik van hulpbronnen hebben producerende bedrijven transparante informatie over processen, prestaties en kwaliteit van de eigen productie nodig. In industriële productieprocessen worden tegenwoordig weliswaar enorme hoeveelheden gegevens verzameld, deze zijn echter in de meeste gevallen verdeeld over meerdere systemen – en dat in formaten die vaak niet compatibel met elkaar zijn. Het doel van Industrie 4.0 is dan ook om al deze gegevens op één lijn te brengen én met elkaar te verbinden. Dit is mogelijk met modulaire automatiseringstechniek met een open karakter zoals het I/O-SYSTEM 750 van WAGO. Deze techniek vormt de technische basis voor de overdracht van gegevens van het veldniveau aan het "Manufacturing Execution System" (MES) of aan de cloud: meer dan 500 functiemodules registreren de meest uiteenlopende gegevens op veldniveau, veldbusonafhankelijke besturingen verwerken deze gegevens op een decentraal punt en sturen deze met een veilige SSL-codering naar een bovengeschikt niveau of naar de cloud door. Op de SPS IPC Drives liet WAGO zien hoe alle relevante gegevens van een installatie met het I/O-SYSTEM 750 geregistreerd én overgedragen kunnen worden – beschikbaar en integer.

Over WAGO

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co KG is een familiebedrijf dat reeds drie generaties onafhankelijk op de markt actief is, met het hoofdkantoor in Minden/Westfalen. Het bedrijf behoort tot de internationaal toonaangevende aanbieders van elektrische verbindings- en automatiseringstechniek. Op het gebied van veerklemtechniek is WAGO wereldmarktleider. Wereldwijd biedt WAGO werk aan meer dan 7.200 medewerkers, waarvan ruim 3.300 in Duitsland. Het afgelopen jaar bedroeg de omzet 720 miljoen euro.

Back

  nl
  The document could not be added to the bookmark list.
  Item was added to the bookmark list successfully.
  Page was added to the bookmark list successfully.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Document was added to the bookmark list successfully.