WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Промишлени решения | ПРОДУКТИ | Промишлени решения

Промишлени решения

Промишлени решения

Областите на приложение на продуктите на WAGO са много и разнообразни. Нашите компоненти се използват в световен мащаб в промишлеността, в производството на автомобили, преработвателните технологии, сградните и осветителните технологии, както и в много други области, в които има необходимост.

Осветителни технологии

Посредством иновативните продукти WAGO създава нови технологии на свързване за изкуствено осветление – чрез доказалата се в промишлеността технология CAGE CLAMP®, която не се нуждае от инструменти и поддръжка. continue...

Автоматизация на енергията и процесите

Продуктите и решенията на WAGО за отраслите с преработвателните технологии,
електроснабдяването и електроразпределението. continue...

Промишленост

Съществуват високи изисквания за компонентите в промишлеността, свързани с тяхната надеждност. С WAGO това не е проблем. continue...

Инженеринг на трафика

Различните области на инженеринг на трафика имат един общ елемент: външните
фактори, които оказват изключително влияние върху използваните компоненти. continue...

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.