WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Нови артикули | M-Bus | ПРОДУКТИ | Нови артикули | M-Bus

M-Bus модул (753-649)

M-Bus модул (753-649)

M-Bus модул (753-649)

Вече за директно свързване на измерватели на енергия и друг тип потребление

Намалява разходите, опростява монтажа и пести място: С новия M-Bus модул (753-649) можете да свържете до 40 M-Bus устройства директно към входно-изходната система за отчитане на данните за потребление – без нужда от външни шлюзове и инвертори на ниво.

Интелигентното енергийно управление започва с разделно събиране на данните за потребление на топлинна енергия, вода, електричество и газ. Ето защо, целта на частни потребители и търговци е измерване на енергопотреблението – на първо и най-важно място, в сферата на сградната автоматизация.

Входно-изходната система с M-Bus (измервателна шина) модула е правилното решение за обработка на данните за енергия и потребление: В зависимост от WAGO контролера, данните за потребление могат да се предават по гъвкав начин до системата за контрол по съществуващия протокол за полева шина (fieldbus), напр., BACnet или MODBUS. Така може да избегнете допълнителното окабеляване за събиране на сградна информация. Може да се използва софтуер, който лесно да прочита данните чрез ETHERNET интерфейса.

Основните предимства, които получавате с M-B модула:

  • Директно (без външни шлюзове /инвертори на ниво) и рентабилно свързване на M-Bus устройствата с входно-изходната система
  • Висока гъвкавост чрез съчетаване с други входове и изходи и интерфейси на входно-изходни системи
  • Използване на няколко модула за по-големи обеми от данни

Защо M-Bus модули от WAGO? Те се изплащат трикратно!

В основата си M-Bus представлява икономически ефективна полева шина за предаване на данните за потребление на енергия в съответствие с EN 13757. Освен това с M-Bus модула от WAGO намалявате допълнителните разходи: модулът е изключително икономичен откъм заемано пространство в сравнение с подобни решения и така намалява допълнителните разходи за опроводяване.

Използване на M-Bus

M-Bus се използва за отчитане на данните за потребление на енергия от електромери, топломери, газомери, водомери и различни датчици и задвижващи устройства от различни производители. Като ефективна система за измерване на данните за потребление, M-Bus често се използва в сферата на системите за управление на сгради.

Работа на M-Bus

Работеща на принципа главно-подчинено устройство (master/slave), системата M-Bus може да се използва в линейна, звездообразна или дървовидна топология. Главното устройство захранва серийната шина и обработва данните от M-Bus подчинените устройства (измервателите). WAGO контролер с M-Bus модула, който комуникира с възлите по 2-проводната шина може да изпълнява ролята на главно устройство. Към всеки такъв модул могат да се свържат до 40 подчинени устройства. M-Bus предава данни със скорости от 300 до 9600 bps. За опроводяване на M-Bus може да се използва обикновен телефонен кабел, например тип J-Y(St)Y N x 2 x 0.8 mm.

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.