WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Нови артикули | Industrial Switch 852-1106 | ПРОДУКТИ | Нови артикули | Industrial Switch 852-1106

Сигурната мрежа на бъдещето – новият 16-портов индустриален комутатор

Сигурната мрежа на бъдещето – новият 16-портов индустриален комутатор

Сигурната мрежа на бъдещето – новият 16-портов индустриален комутатор

Нарастващата тенденция за работа в мрежа в промишления и строителния сектор изисква все по-мощни комутатори с по-голям брой ETHERNET портове. Новият 16-портов индустриален комутатор (852-1106) от WAGO е идеалното решение.

Характеристиките на новия 16-портов комутатор (852-1106) говорят сами за себе си: високата пропускателна способност за пренос на данни от 1 Gbit и възможността за използване при екстремни условия на околната среда определят огромната гама от приложения на комутатора. Резервираното електрозахранване и релетата за алармена сигнализация, ясно указващи конкретната повреда са не по-малко важни и гарантират непрекъснатост на комуникацията на данни. Освен това този комутатор се инсталира и конфигурира много лесно и е най-подходящ за малки до средно-големи мрежи.

Енергийна ефективност и икономия на енергия

16-портовият индустриален комутатор отговаря на стандарта за “Енергийно ефективен Ethernet”. В съответствие със стандарта IEEE-802.3az, консумацията на енергия се регулира автоматично според натоварването на мрежата. Така, 16-те порта консумират енергия само когато предават данни. В допълнение към икономиите на енергия, лесното инсталиране и конфигуриране на комутаторите намалява времето за въвеждане в експлоатация.

Ключови технически показатели на 16-портовия индустриален комутатор (852-1106):

 • 16 ETHERNET порта, 10/100/1000 Mbps с автоматично определяне на скоростта
 • Разширен температурен диапазон на работа: -40 … +70 °C
 • Резервирано правотоково електрозахранване: 12 … 60 V DC
 • Релета за алармена сигнализация и индикация на повредата
 • Поддържа PROFINET съответствие Клас A (IEEE 802.1p)

Добавената стойност, която получавате с WAGO:

 • Висока плътност на портовете и малка ширина
 • Висока пропускателна способност за данни, благодарение на скоростта за пренос от 1 Gbit
 • Подходящ за работа при екстремни условия на околната среда, благодарение на разширения си температурен диапазон
 • Икономии на енергия с “Енергийно ефективен Ethernet”
 • Непрекъснатост на работата в мрежа, благодарение на резервираното електрозахранване
 • Приоритизация на ETHERNET пакети
 • Безопасност в случай на пикови напрежения, благодарение на защитата от пренапрежение

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.