WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Нови артикули | ПРОДУКТИ | Нови артикули

Нови продукти

Нови продукти

Иновативни свързвания - това изобщо не е само маркетинг слоган. В продължение на повече от 50 години ние се водим от тази проста ръководна идея. Резултатът е новаторски идеи и ориентирани към бъдещето разработки. Тук редовно ще даваме информация за тяхната същност.

Hовa клема за повърхностен монтаж на компоненти върху печатни платки от серията 2065

Най-новата иновация на WAGO съчетава малки размери с голям капацитет на свързване

Новата компактна клема на WAGO от серията 221

Размерите на новата компактна клема на WAGO от серията 221 за всички видове проводници са с 40% по-малки от тези на предишния модел.

Токовите трансформатори на ВАГО със сертификат UL за измерване на тока

Продуктите от серия 855 трансформират AC токове от 50 -1000 A към 1 А. Коефициентът им на трансформация позволява използването им за всякакви приложения. continue...

Силнотокови редови клеми, за големи сечения - свързват проводници до 185 mm2 бързо и лесно

Първата в света безвинтова силнотокова клема, за бързо и лесно свързване на проводникови сечения до 185mm2, за връзка на едножични, многожични , и съставни проводници. continue...

Нови модули за измерване на 3-фазна мощност 750-494 и 750-495

Дългосрочни спестявания с новите модули за измерване на 3-фазна мощност, които помагат за намаляване на разходите за енергия
continue...

Нов софтуер за PFC200: е!COCKPIT базиран на CodeSys 3

Контролерите PFC200 на WAGO дават възможност за по-ефективно и всеобхватно
управление с новия инженерен софтуер е!COCKPIT. continue...

Контролерът WAGO PFC200 вече с универсален интерфейс PROFIBUS DP

Фамилията контролери PFC200 на WAGO се разширява с нов PROFIBUS контролер с универсален интерфейс DP continue...

JUMPFLEX® ToGo - APPsolutely лесно за конфигуриране

Изключително мощен като конфигуриране чрез FDT/DTM, но невероятно лесно –
този баланс е съчетан в новото приложение за смартфон и таблет "JUMPFLEX®-ToGo“. continue...

Клеми за инициатори / изпълнителни елементи TOPJOB® S

Отсега нататък съвременните контролери за машини могат да бъдат удобно свързвани с новите клеми за инициатори и изпълнителни елементи с Push-in технологията CAGE CLAMP®. continue...

Индустриални управляеми суичове

Индустриалните управляеми суичове на WAGO предлагат за индустриални приложения, които изискват изгодно, стабилно и непрекъснато мрежово решение, преди всичко обширни функции за сигурност, както и задаване на ограничения за предаването на данни и ширината на канала.

Захранващи устройства EPSITRON®ECO Power за всички базови приложения

Благодарение на съответствието си с EN 60335 захранващите блокове 787-17x2 дават възможност за разнообразни приложения в рамките на обхвата на т.нар. стандарт за домакински уреди

Новите уеб-панели - удачна комбинация от дизайн и технология

За задачи за визуализация с CODESYS 2 и CODESYS 3: С новия естетично издържан уеб-панел e!Display 7300T от WAGO съчетавате Вашите високи изисквания за качество към машините и съоръженията с високо качество на дизайна. Научете повече за уеб-панела сега!

Два нови модула за използване във взривоопасни зони

За свързване на сензори и изпълнителни механизми във взривоопасни зони WAGO включи два нови I/O-модула със собствена защита в продуктовото си портфолио.

M-Bus модул – вече за директно свързване на измерватели на енергия и друг тип потребление

Намалява разходите, опростява монтажа и пести място: С новия M-Bus модул (753-649) можете да свържете до 40 M-Bus устройства директно към входно-изходната система за отчитане на данните за потребление – без нужда от външни шлюзове и инвертори на ниво.

Новият 16-портов индустриален комутатор (852-1106)

Нарастващата тенденция за работа в мрежа в промишления и строителния сектор изисква все по-мощни комутатори с по-голям брой ETHERNET портове. Новият 16-портов индустриален комутатор от WAGO е идеалното решение.

Редовите клеми на WAGO TOPJOB® S се предлагат с лост, бутон или стандартно с отвор за отвертка.

3 варианта = 1 семейство

Изберете от трите типа задействане: с лост, бутон или стандартно с отвор за отвертка.

Изборът е твой! Така свързваме днес!

WAGO редови клеми TOPJOB® S с лостНовите редови клеми WAGO TOPJOB® S с лост позволяват безпроблемно свързване и разделяне на всички видове проводници безинструментно.Лостът остава отворен и без усилие, с две свободни ръце се извършва окабеляване.Ясното положение на лоста сигнализира за отворената или затворената ел. връзка.Дори и твърдите проводници могат лесно и безпроблемно да бъдат свързани чрез странично промушване.

Редови клеми WAGO TOPJOB® S с бутонНовите редови клеми WAGO TOPJOB® S с бутон работят с произволно избран инструмент.Можете да отворите клемата с бутона, използвайки произволен инструмент за работа – „дори химикалка“.Лесен за използване: оранжевият цвят подчертава задвижването.

Редови клеми WAGO TOPJOB® S със стандартен с отвор за отверткаКлемите на TOPJOB® S с отвор за задействане, позволяват удобно свързване със стандартен инструмент или клиновидна отвертка.Инструментът остава в отвора, докато не се осъществи промушването на проводника.Маркиране на монтажната точката се осъществява с поставения инструмент.Входът за проводника остава отворен и двете ръце са свободни за свързване.


3 варианта = 1 семейство

Изберете от трите типа задействане: с лост, бутон или стандартно с отвор за отвертка.Съществуващата гама TOPJOB® S се предлага за цялото семейство от редови клеми.Благодарение на еднаквия профил, всички клемни блокове TOPJOB® S могат да бъдат маркирани с една и съща маркировка за много кратко време.Всички варианти на клемите TOPJOB® S имат предвидени тестови отвори.Всички са произведени с доказаната технология CAGE CLAMP®.

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.