WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Нови артикули | ПРОДУКТИ | Нови артикули

Нови модули за измерване на 3-фазна мощност 750-494 и 750-493

Нови модули за измерване на 3-фазна мощност 750-494 и 750-493

Нови модули за измерване на 3-фазна мощност 750-494 и 750-493

Дългосрочни спестявания с новите модули за измерване на 3-фазна мощност, които помагат за намаляване на разходите за енергия

Без значение дали става дума за автоматизация на завод, сградна автоматизация или процесна автоматизация: новите модули за измерване на мощността на WAGO, позволяват измерване на енергийната консумация, хармоничен анализ и измервания в неутралата, за цялостен анализ на мрежата.

С модула за енерген мениджмънт 750-493, WAGO израства, и заема позиция на един от най-големите доставчици по проекти за енергийна ефективност. Ние ще продължим систематично да преследваме стратегията: И двата 750-494 и 750-495 трифазни модула за енергиен мениджмънт, не само прецизно да измерват стойностите на консумирана енергия на машини и системи, но също да позволяват цялостен анализ на мрежата и на захранващите шини, като същевременно осигурява база за ефикасно управление на енергията.

За всяка фаза на трифазната захранваща мрежа, модулите за енерген мениджмънт WAGO изчисляват следните данни и потребление на енергия, чрез ефективните стойности на ток / напрежение: Активна енергия / мощност / cos(f), поредност на фазите, реактивна / пълната мощност, както и посоката на въртене на полето, пикови стойности на
тока и фактора на мощността. В захранващите мрежи, припокриващи се хармонични трептения, могат да имат отрицателно въздействие върху свързаните товари. Модулът 750-494 позволява вътрешен хармоничен анализ до 40-ия хармоник.

Модулите имат допълнителна функционалност, за измерване на нулевия проводник за откриване на пробив в изолацията. Безконтактното измерване на ток, чрез бубини на Rogowski, позволява , модулите за енерген мениджмънт WAGO да записват стойностите от съществуващите или от трудно достъпни точки на вашата мрежа за автоматизация. Въпреки техния компактен дизайн, напрежения до 690VAC, може да бъдат свързвани директно, както се изисква, например при вятърните генератори.

Интуитивно и бързо софтуера WAGO-I / O-CHECK, опростява конфигурацията на модулите за енерген мениджмънт WAGO за вашите проекти. В допълнение освен готови софтуерни модули за пълни измервания, можете да програмирате и собствени модули чрез програмнтата среда CoDeSys. При необходимост, лесно можете да покажете вашата
консумация чрез вградена “Target Visualization”, на свързани екрани и/или “WEB Visualization” на отдалечени устройства чрез уеб браузър.

Всички данни накратко:

  • Широки само 12 мм (750-494)

  • Широки само 24 mm (750-495)

  • 480 VAC 3 ~

  • 690 VAC 3 ~ (750-495)

  • 1 A

  • 5 A

  • Измерване на ток, напрежение, активна енергия /мощност / cos(f) и последователност на фазите

  • Допълнителни функции: Реактивна мощност / енергия, пълната мощност / енергия, посока на въртене на полето, cos(f), 4-квадрантни операции, хармоничен анализ (до 40-тия хармоник)

  • Измерване на нулевия проводник (750-495)

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.