WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Нови артикули | ПРОДУКТИ | Нови артикули |

JUMPFLEX® ToGo - APPsolutely лесно за конфигуриране

JUMPFLEX® ToGo - APPsolutely лесно за конфигуриране

JUMPFLEX® ToGo - APPsolutely лесно за конфигуриране

Изключително мощен като конфигуриране чрез FDT/DTM, но невероятно лесно –
този баланс е съчетан в новото приложение за смартфон и таблет "JUMPFLEX®-ToGo“.

Безплатното приложение “JUMPFLEX®-ToGo”, носи силата на PC-базиран конфигурационен софтуер, но за вашето мобилно устройство. Конфигуриране на входни и изходни параметри, чрез Android смартфон или таблет, за серията преобразуватели на сигнали 857 (transducers). Също така, можете лесно да видите данните на активната конфигурация и действителни измерени стойности в датчика.Това е възможно с помощта на WAGO 750-921 Bluetooth® адаптера за комуникация между смартфон и преобразувателя на сигнали.

Приложенията за мобилни устройства (App’s), считани до скоро за несериозни, се превръщат във все по-полезни и продуктивни инструменти. Особено в светлината на нарастващата децентрализация на автоматизацията - позиционирането на компонентите, близо до действителните процеси, води до важно опростяване на обслужването на устройствата, в частност и с помощта на приложения като JUMPFLEX®-ToGo.

Основна характеристика на приложението е ясни, лесни за потребителя операции. Конфигурирането сега е много по-лесно, благодарение на автоматичен модул за разпознаване. Данните за конфигурация може да се съхраняват като проект на SD картата на самия смарт телефон, като това позволява лесно да се прехвърлят на други JUMPFLEX® устройства от същия тип.

Накратко:

  • Автоматично откриване модул

  • Визуализация на стойности на процеса

  • Комуникация чрез Bluetooth

  • Възможност за съхраняване на проектите на SD карта

  • За Android устройства от версия 2.3

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.