WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| НОВИНИ | Търговски изложения | НОВИНИ | Търговски изложения

Търговски изложения и презентации

Търговски изложения и презентации

ВАГО представя продуктите си на редица търговски изложения, както на местно, така и на
международно ниво, за да поддържа лични контакти със своите клиенти и да
представя най-новите си продукти и разработки. В допълнение към традиционните
изложения, ВАГО организира и събития от типа „Шоу на колела“, на които периодично
представя пред най-изявените си партньори определени продуктови линии,
представляващи интерес за тях.

ИзложениеМясто на провеждане ДатаАдрес
    
    
    

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.