WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ВАГО България | История | ВАГО България | История

В продължение на повече от 50 години ние създаваме иновативни връзки.

В продължение на повече от 50 години ние създаваме иновативни връзки.

WAGО е пионер в технологиите на бъдещето. Отново и отново ние разработваме нови продукти, които се превръщат в промишлени стандарти на световния пазар: революционната технология на свързване CAGE CLAMP®, популярният конектор WAGO за от 2 до 8 проводника за разклонителни кутии, използван милиарди пъти, първата в света мрежово-независима модулна входно-изходна система.

1974 (DBP 2317040)

Конекторната технология PUSH WIRE® при конекторите за разклонителни кутии се е превърнала в синоним за даден тип продукт в сградната инсталация. Монтажниците в много държави просто питат за WAGO, когато имат предвид конектори за разклонителни кутии.

1977 (DBP 2706482)

Технологията на свързване с притискане на пружината CAGE CLAMP® е пример за универсална система на свързване в световен мащаб. Тя е подходяща за твърди, многожилни и тънкожилни проводници от 0,08 до 35 мм2.

1995 (DBP 4400202)

WAGO представя пускането на пазара на първата мрежово-независима модулна входно-изходна система.

1998 (DBP 19817924)

С използване на POWER CAGE CLAMP свързване, WAGO внедри първата система на свързване с пружинна клема за проводници до 95 mm2.

2003 (DBPa 10239273.0)

Свързването посредством CAGE CLAMP® S усъвършенства боравенето с нашата добре позната технология CAGE CLAMP®: не са необходими инструменти за свързване на твърди проводници и проводници с кабелни накрайници.

2006 (DBP 102005025529)

Системата за автоматизия WAGO-SPEEDWAY осигурява технологична платформа за влагозащитени входно-изходни модули IP67, които отговарят на най-високите
потребности по отношение на технологиите на задвижване и управление. SPEEDWAY® е
известна най-вече със своята скорост, прецизност и нечувана гъвкавост.

2007

Решения за дистанционно управление TO-PASS® съвместно с ВХОДНО-ИЗХОДНАТА СИСТЕМА НА WAGO

POWER CAGE CLAMP свързване за високотокови клеми от 35 мм2 и 50 мм2

2009

Монитори и панели PERSPECTO®

2010

Система на свързване picoMAX®

Нови конектори COMPACT PUSH WIRE®, серия 2273

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.